નવા જ સંબધો

જાન્યુઆરી 24, 2009 Leave a comment Go to comments

નવા જ સંબધો ની શરુવાત છે,
આજે તો રણ માં પણ વરસાદ છે,
આપી શું શકીસ હૂ મારી દોસ્તી સીવાય,
બસ મારી પાસે આ ઍક જે સૌગદ છે.

  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: