યાદ આવી ગઈ ફરીથી..

November 7, 2012 2 comments

યાદ આવી ગઈ ફરીથી આજ જૂની વારતા, ઊડતી આવી પરી ને બાળપણ બેઠું થયું – બી.કે. રાઠોડ ‘બાબુ’

તું ભલે હથિયાર માફક વાપરે !!

November 6, 2012 1 comment

તું ભલે હથિયાર માફક વાપરે, આમ એને લાગણી કહેવાય છે. – ગુંજન ગાંધી

એટલે કરતો નથી એની દવા !!

September 18, 2012 2 comments

એટલે કરતો નથી એની દવા ઘાવ દિલમાં તેં કરેલા હોય છે. – અઝીઝ ટંકારવી

કંઈક કાચીંડા ઘાયલ થયા

September 18, 2012 Leave a comment

કંઈક કાચીંડા ઘાયલ થયા રંગ મારી જિંદગી ના જોઈને.. – મંથન ઉપાધ્યાય

કોઈ ની બાજી ખુલી છે..

August 9, 2012 5 comments

કોઈ ની બાજી ખુલી છે તો, કોઈ ને છે બંધ, બાજી કોણ મારી જશે એ છે અકબંધ, એ હાલો રમવા ૧૦ નો ડબ્બો ને ૨૦ નું બંધ..

ગુજરાત ની ૫૨ મી વર્ષગાંઠ

મે 1, 2012 5 comments

ગુજરાત ની ૫૨ મી વર્ષગાંઠ નિમિતે દરેક મિત્રો ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા ઓ !!:) વંદે ગુજરાત મને ગર્વ છે કે હું એક ગુજરાતી છું…

આ દુનિયા માં કઈ કાયમી નથી..

April 16, 2012 7 comments

આ દુનિયા માં કઈ કાયમી નથી પ્રોબ્લેમ પણ નહિ –

– ચાર્લી ચેપ્લીન

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 219 other followers

%d bloggers like this: